เราจะทำหน้าที่ของนายหน้า ด้วยการให้บริการอย่างสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ หลักจริยธรรม และศีลธรรมอันดี เพื่อให้ลูกค้าของเรา ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขายและผู้เช่าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ทุกธุรกรรมจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขายไม่แพงเกินไปจนขายไม่ได้ หรือขายถูกเกินไปจนเสียโอกาส ปล่อยเช่าได้ราคา และผู้เช่าได้เช่าทรัพย์คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายออกไป