เกี่ยวกับเรา DeeSeLL.com

Pay 0 B

 

DeeSeLL.com คือ WebSite ที่ให้บริการทางด้านอสังหาริมทรัพย์ เน้นในเรื่องการขายและการเช่า บ้าน คอนโด ที่ดิน เราทำหน้าที่ในการให้บริการอย่างสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ หลักจริยธรรม และศีลธรรมอันดี เพื่อให้ลูกค้าของเรา ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขายและผู้เช่าได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยนายโสฬส เสรีพุกกะณะ หนึ่งในสมาชิกของ Winner Estate จะเป็นผู้ให้บริการท่าน ด้วยประสบการณ์ในแวดวงการขายมากกว่า 30 ปี และด้วยประสบการณ์ของการดำเนินธุรกิจส่วนตัวมากกว่า 25 ปี บวกกับความชำนาญด้วยการทำธุรกิจ Ecommerce มากกว่า 15 ปี ทำให้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า ทรัพย์ที่ท่านวางใจให้เราดำเนินการทำการตลาดให้ จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซื้อได้ราคาดี ขายไม่แพงเกินไปจนขายไม่ได้ หรือขายถูกเกินไปจนเสียโอกาส ได้เช่าทรัพย์คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายออกไป

 
ประวัติโดยย่อ

นายโสฬส เสรีพุกกะณะ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ พลศึกษา
- ประกาศนียบัตร คะแนนอันดับ 1 เศรษฐศาสตร์
  Mini MBA Self-Study Program  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ฺประวัติการทำงาน

- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบลสด์ เวย์ จำกัด
  จำหน่ายสินค้าไอที ผ่าน WebSite Creationthai.com, Thaibooth.com
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
- นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ฺธุรกิจอสังหาริมทรพัย์
- นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด
- ผู้ประกอบการสร้างบ้านขาย ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
 
บริการของ DeeSeLL.com

เราให้บริการ อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท บ้าน คอนโด ที่ดิน โรงแรม โรงงาน อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ ด้วยขอบข่ายงานดังนี้
1. รับซื้ออสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
2. รับฝากขาย อสังหาริมทรัพย์ที่ท่านต้องการขาย เพื่อขายให้กับผู้ที่ต้องการซื้อทรัพย์ของท่าน
3. ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ที่ท่านต้องการให้ช่า กับผู้เช่าที่มีความต้องการโดยตรง ในราคาที่คุ้มค่าทั้งผู้ให้เช่า และผู้เช่า
4. ขายฝาก สำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินด่วน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ไม่ต้องรออนุมัติจากธนาคาร เราจึงอนุมัติวงเงินให้ท่านได้เร็วกว่า โดยท่านสามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัยของทรัพย์ที่ท่านขายฝากกับเรา

โดยเราเป็นผู้รับผิดชอบทำการตลาดและลงทุนการโฆษณาให้แก่เจ้าของทรัพย์ ในสื่อต่าง ๆ ทั้ง On-Line เช่น WebSie อสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ Social Media ไม่ว่าจะเป็น Facebook. Instagram และอื่น ๆ รวมทั้งสื่อประเภท Off Line เช่น ป้ายโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยที่เจ้าของทรัพย์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อหาลูกค้า  ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราที่จะจัดหาผู้ซื้อ ประสานงานกับท่านด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิด เสมือนหนึ่งเป็นทีมงานเดียวกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเจ้าของทรัพย์ โดยที่ผู้ขายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ และท่านได้รับเงินจากผู้ซื้อแล้วเท่านั้น

 
ช่องทางการติดต่อ
นายโสฬส เสรีพุกกะณะ
โทร.062-614-1651
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID : @deesell หรือ solosdeesell
Website : www.deesell.com
Google+ /Youtube : deesell club
Facebook : facebook.com/deesellclub
Instagram : instagram.com/deesellclub
tumblr : deesell.tumblr.com/