เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา about us

เราคือนายหน้า“มืออาชีพ ทำงานเต็มเวลา” ช่วยท่านเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันแรก จนกระทั่งถึงวันโอนที่กรมที่ดิน

We are “professional” brokers. Working full time “to help you start planning from the first day Until the transfer date at the Department of Lands

เกี่ยวกับเรา about us
เกี่ยวกับเรา (about us)

นายกรกวี เสรีพุกกะณะ (ก้อง) ผู้บริหาร DeeSELL.com คือหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายนายหน้าระดับแนวหน้าที่ใหญ่ที่สุด Winner Estate โดยให้บริการทางด้านอสังหาริมทรัพย์ เน้นในเรื่องการขายและการเช่า บ้าน คอนโด ที่ดิน โดยนายกรกวี จะเป็นผู้ให้บริการท่าน ด้วยประสบการณ์ในแวดวงการขายมากกว่า 35 ปีและความชำนาญด้วยการทำธุรกิจ Onine มากกว่า 20 ปี ทำให้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า ทรัพย์ที่ท่านวางใจให้เราดำเนินการทำการตลาดให้จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Mr. Kornkawi Sereepookkana (Kong), DeeSELL.com executive, is one of the largest leading brokerage networks in Winner Estate, providing real estate services. Focusing on the sales and rental of houses, condos, land, with Mr. Korn Kawe will be your service provider. With more than 35 years of sales experience and expertise in doing Onine business for over 20 years, you can be confident that The assets that you trust us to do the marketing to be as effective as possible.

แนวคิดและวิธีการทำงานของเรา
เราจะทำหน้าที่ของนายหน้า ด้วยการให้บริการอย่างสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ หลักจริยธรรม และศีลธรรมอันดี เพื่อให้ลูกค้าของเรา ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขายและผู้เช่าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ทุกธุรกรรมจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขายไม่แพงเกินไปจนขายไม่ได้ หรือขายถูกเกินไปจนเสียโอกาส ปล่อยเช่าได้ราคา และผู้เช่าได้เช่าทรัพย์คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายออกไป

Our concepts and methods of work
We will do the duty of a broker. With complete service Correct according to academic principles, ethics and good morals. So that our customers, buyers, sellers and tenants get maximum satisfaction Every transaction will be efficient. Selling is not too expensive until cannot be sold. Or sell too cheap to lose the opportunity Rent out. Price And the lessee has the property worth the money paid

เกี่ยวกับเรา (about us)

ฟรี ยื่นกู้ธนาคาร
แบบฟอร์มสำหรับติดต่อเพื่อรับบริการจากเรา
Share
%d bloggers like this: