รับฝากขายบ้าน ให้เช่าบ้าน

รับฝากขายบ้าน ให้เช่าบ้าน ที่ดิน คอนโด

รับฝากขายบ้าน ให้เช่าบ้าน ที่ดิน คอนโด

DeeSELL.com บริการ รับฝากขายบ้าน ให้เช่าบ้าน ขายที่ดิน อาคาร โรงงาน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด จ่าย 0 บาท ได้รับการบริการขายได้เร็ว ได้ราคา
นอกจากนี้ เรายังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านการขาย และการทำการตลาด โดยใช้ช่องทางออนไลน์ และการติดป้าย เรามีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทั้งด้านทำการตลาด การขาย โดยผู้ที่ให้เราทำหน้าที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ทำให้ตั้งแต่เริ่มต้นถึงรับเงินในวันโอนที่กรมที่ดิน โฆษณาให้ฟรี

นอกจากนี้เรายังทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ทรัพย์และคู่แข่ง เพื่อกำหนดราคาขายที่เหมาะสมก่อนการตัดสินใจกำหนดราคาขายที่เหมาะสมที่สุด เพื่อไม่ให้สูงเกินไปจนขายไม่ได้ และไม่ต่ำเกินไปจนเสียโอกาส รวมทั้งคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ขายได้มีข้อมูลก่อนตัดสินใจในการขาย ท่านสามารถวางใจให้เราทำงานแทนท่านในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงวันโอนที่กรมที่ดิน

ที่สำคัญคือ เราทำโฆษณาในสื่อต่าง ๆ ในการ รับฝากขายบ้าน ให้เช่าบ้าน ให้ท่านฟรี ทั้ง Online บน Website ชื่อดังในวงการอสังหาริมทรัพย์ทั้ง kaidee.com, ddproperty.com, dotproperty.co.th และ Website อื่น ๆ ด้วยโปรแกรมหุ่นยนต์ ที่ทำให้ทรัยพ์ต่าง ๆ ที่เรา รับฝากขายบ้าน ให้เช่าบ้าน ที่เราโพสต์ในแต่ละครั้งโปรแกรมจะไปทำการโพสค์ใน Website อืน ๆ อีกประมาณ 100 Website ซึ่งเราจะทำการโพสต์ให้สัปดาห์ละครั้ง นอกจากสื่อ Online แล้ว

เรายังให้ความสำคัญกับการโฆษณาแบบ Offline เช่นป้ายที่ติดหน้าทรัพย์ หน้าแปลงที่ดิน และป้ายโฆษณารายทางที่มีจำนวนมากเพียงพอที่ผู้คนจะเห็นโฆษณาของเรา และมีความถี่ในการเพิ่มเติมป้ายที่ชำรุดหรือโดนทำลายเป็นประจำสม่ำเสมออีกด้วย โดยเรามีเป้าหมายที่จะทำให้การ รับฝากขายบ้าน ให้เช่าบ้าน ของท่านขายได้เร็ว และได้ราคาตามที่ท่านต้องการให้ได้มากที่สุด

ดังนั้น ท่านจึงสามารถวางใจเราได้เมื่อต้องการให้เราบริการ เรายินดี รับฝากขายบ้าน ให้เช่าบ้าน ที่ดิน คอนโด อาคาร และอสังริมทรัพย์ทุกชนิด เพราะเราคือ นายหน้ามืออาชีพ ทำงานเต็มเวลา ทำงานดูแลทรัพย์ และทำการตลาดให้ท่านเกิน 100%

นอกจากนี้เรายังทำหน้าที่ดูแลเรื่องการ ให้เช่าบ้าน นอกเหนือจากการ รับฝากขายบ้าน ให้เช่าบ้าน ก็เป็นบริการอีกรูปแบบหนึ่งที่เรา บริการให้แก่ท่านในอีกรูปแบบหนึ่งด้วย เพราะเราคือนายหน้ามืออาชีพ ทำงานเต็มเวลา ดังนั้นเราจึงสามารถทำงานแทนท่านได้ ตลอดเวลา เมื่อมีผู้ที่สนใจสอบถาม เราจะเป็นตัวแทนการให้ข้อมูลแทนท่าน และหากผู้ที่สนใจต้องการเข้าเยี่ยมชม เราจะเป็นตัวแทนของท่านเช่นกันในการที่จะพาลูกค้าเข้าเยี่ยมชมทรัพย์สิน และใช้ความสามารถในการขายให้ลูกค้าตัดสินใจที่จะทำสัญญาเช่า ซึ่งท่านสามารถใช้เวลาที่ต้องใช้เหล่านี้มาให้เราทำแทน เพื่อท่านจะได้นำเวลาอันมีค่า ไปใช้สำหรับการใช้ชีวิต ใช้ในการทำงาน หรือพักผ่อน โดยให้เราเป็นผู้รับฝากขายบ้าน ให้เช่าบ้าน ทำงานแทนท่าน

หากท่านสนใจให้เราเป็นตัวแทน รับฝากขายบ้าน ให้เช่าบ้าน ดำเนินการสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้แทนท่าน กรุณาติดต่อ นายกรกวี เสรีพุกกะณะ (ก้อง) นายหน้ามืออาชีพ ทำงานเต็มเวลา โทร.062-614-1651 Line ID : solosdeesell ดูแลการ รับฝากขายบ้าน ให้เช่าบ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารหรืออสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดแทนท่าน

ต้องการทราบรายละเอียดรับฝากขายบ้าน ให้เช่าบ้าน ที่ดิน คอนโด อาคาร และอสังหาทุกชนิด เพิ่มเติม
 ติดต่อ กรกวี เสรีพุกกะณะ (ก้อง)
 Contact : Konkwi Sereepookkana (Kong)
 Call : 062-614-1651
 Email : deesellclub@gmail.com
 Line ID : @deesell, solosdeesell
 Website : deesell.com, listing.deesell.com
 Google+ /Youtube : deesellclub
 Facebook : facebook.com/deesellhome
 Instagram : Instagram/deesellclub
 twitter : twitter.com/dee_sell

รับฝากขายบ้าน ให้เช่าบ้าน
รับฝากขายบ้าน ให้เช่าบ้าน

For sale house, land, building, factory, condo, apartment, real estate of all kinds. Pay 0 baht, get a quick sale. Price
In addition, we also act as sales consultants. And marketing By using online channels And labeling We have experience Both expertise in marketing, sales by those who allow us to do the duty free of charge in advance. Causing from the beginning to receive the money on the transfer day that the Department of Lands advertised for free

In addition, we are responsible for the analysis of assets and competitors. In order to determine the most appropriate selling price before deciding to determine the most suitable selling price In order not to be too high until it cannot be sold And not too low to lose the opportunity Including calculating related expenses So the seller has information before making a decision to sell You can trust us to work for you at every step. From the start Until the transfer date at the Department of Lands

The most important thing is that we make advertisements in various media for free both online on famous websites in the real estate industry, including kaidee.com, ddproperty.com, dotproperty.co.th and other websites with robot software. Each time we post, the program will post about 100 other websites, which we will post once a week.

In addition to online media, we also focus on offline advertising such as Sign attached to the property Land plot page And road signs that are large enough for people to see our ads And with the frequency of adding signs that are damaged or destroyed regularly Which we aim to make your property sell quickly And get the price you want as much as possible You can count on us to entrust us with your exclusive assignments with confidence.

Therefore, you can trust us when you want us to provide services. We are happy to sell houses, land, condos, buildings and properties of all kinds, because we are professional brokers. Full time work Take care of property And marketing for you more than 100%

In addition, we are also in charge of renting to you. Because we are professional brokers Full time work Therefore, we can work for you at any time when there are people interested. We will be the representatives to provide information for you. And if those interested want to visit We will also be your representative in taking customers to visit the property. And use the ability to sell to customers to decide to make a lease Which you can use the time that is required for us to do this instead So that you can bring valuable time To use for living Used for work or rest

If you are interested to have us be the agent to do these things on your behalf, please contact Mr. Kornkawi Seripukkana (Kong), a professional broker. Full time work Tel. 062-614-1651 Line ID: solosdeesell Take care of renting homes, land, condos, buildings or real estate of all kinds on your behalf.

House for sale And rent houses, land, condos, buildings and real estate. Trust us DeeSELL.com

รับฝากขายบ้าน ให้เช่าบ้าน

บทความดีดี เกี่ยวกับการขายบ้านจาก Home.co.th

เทคนิควิธีการขายบ้านเร็วและได้ราคา ซึ่งเราใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ รับฝากขายบ้าน ให้เช่าบ้าน ของเรา

ในต่างประเทศแล้ว การขายบ้านอย่างรวดเร็ว และได้ราคาดี เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกันได้ เพียงทว่าต้องมีความเข้าใจ และดำเนินการอย่างระมัดระวังเท่านั้น คนผู้นั้นก็จะสามารถขายบ้านได้อย่างรวดเร็วทันใจได้อย่างน่าประหลาดใจ โดยไม่ใช่ขายบ้านได้รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังเป็นการขายที่ได้ราคาในระดับที่น่าพอใจด้วย

ทั้งนี้ เทคนิคการขายบ้าน ที่จะนำเสนอต่อไปนี้ จัดเป็นเคล็ดลับที่มีความน่าสนใจมาก เพราะได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถปฏิบัติได้จริง ขนาดรับประกันผลสำเร็จได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือนเท่านั้น ซึ่งมีเคล็ดลับ วิธีการ เป็นลำดับขั้นตอนสำหรับนำไปปฏิบัติดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ทำความสะอาด ทาสี และซ่อมแซม เป็นขั้นตอนสำคัญอันดับแรก ที่จะต้องมีการดำเนินการ ก่อนการขายบ้านเสมอ วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ ก็เพื่อเป็นการปรับปรุง ตกแต่งภาพลักษณ์ของบ้านให้มีความน่าสนใจและดึงดูดใจมากขึ้น เพื่อให้บ้านพร้อมสำหรับการนำเสนอออกขายนั่นเอง

ปกติไม่ว่าใครก็ตาม ล้วนชอบบ้านที่แลดูใหม่ สดใส และมีชีวิตชีวา ดังนั้นหากเราสามารถทำให้บ้านสนองตอบความชื่นชอบของคนทั่วไปได้ ก็จะเท่ากับเป็นการขยายโอกาสในการขายบ้านให้เพิ่มมากขึ้นได้เป็นอย่างดี

ข้อผิดพลาดประการหนึ่ง ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงการขายบ้านเสมอ คือ คนส่วนใหญ่จะลังเลใจในการที่จะต้องเสียเวลา และเงินทองในการซ่อมแซม ทาสี และทำความสะอาดบ้าน จึงทำให้การขายบ้านเหล่านั้นต้องล้มเหลวลงตั้งแต่เริ่มต้นไปอย่างน่าเสียดาย

โดยทั่วไปแล้ว จุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆในความรู้สึกของเจ้าของบ้าน มักกลายเป็นจุดบกพร่องที่มีนัยสำคัญ ในสายตาของผู้ซื้อเสมอ อาทิ รอยรั่วของก็อกน้ำ ปูนฉาบผนังที่แตกร้าว ประตูบ้านที่ส่งเสียงดัง สีที่กะเทาะ คราบสกปรกในบ้าน และคราบน้ำมันในครัว เป็นต้น ขอให้ท่านลองเปลี่ยนความคิด หันมาให้ความสำคัญกับจุดเล็กจุดน้อยเหล่านี้ดู ท่านจะพบว่า สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การขายบ้านของท่านทำได้ง่ายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

ขอให้ท่านระลึกไว้เสมอว่า แม้การซ่อมแซมตกแต่งเหล่านี้ จะมีต้นทุนในการดำเนินการอยู่บ้าง แต่หากละเลยไม่ทำแล้ว จะทำให้ราคาขายบ้านของท่าน ลดลงได้มากกว่า 2 เท่า ของต้นทุนที่ต้องเสียไป ยังไม่รวมต้นทุนค่าเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการที่บ้านขายไม่ออกอีก ไม่รู้เท่าไหร่

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินราคาบ้าน เมื่อได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงบ้านให้กลายเป็นสินค้าที่ต้องตาต้องใจของผู้พบเห็นได้แล้ว ขั้นตอนสำคัญต่อมา ก็คือการกำหนดราคาขายบ้านให้เหมาะสม

แม้บ้านของท่านจะมีคุณสมบัติที่ดีเด่นเพียงใดก็ตาม แต่การขายบ้าน จะสำเร็จหรือไม่ ยังขึ้นอยู่กับการกำหนดราคาขายเป็นสำคัญ ถ้าราคากำหนดไว้ต่ำเกินไป แม้จะช่วยให้สามารถขายบ้านได้เร็ว แต่ท่านก็จะสูญเสียรายได้ส่วนที่ท่านพึงได้รับไป แต่หากตั้งราคาขายสูงเกินไป ผลที่ตามมาก็จะทำให้บ้านขายไม่ออกซักที ดังนั้นจุดที่เหมาะสมที่สุด ก็คือจะต้องตั้งราคาขายให้สอดคล้องกับราคาตลาดที่แท้จริงของบ้าน จึงจะดี

พูดง่ายๆ ก็คือราคาตลาดแท้จริง มีความจำเป็นมากต่อการใช้ตั้งราคาขายบ้าน ดังนั้นขั้นตอนสำคัญในการขายบ้านอีกขั้นตอนหนึ่งที่ต้องทำ ก็คือการจ้างผู้ประเมินราคามืออาชีพที่มีความน่าเชื่อถือ มาช่วยประเมินหาราคาตลาดแท้จริงให้กับผู้ขายบ้าน เพื่อนำมาใช้ตั้งราคาขายที่เหมาะสมต่อไป

ผู้ขายบ้าน ยังสามารถใช้รายงานการประเมินราคาที่ได้จากผู้ประเมินราคา นำมาใช้อ้างอิงประกอบการขายบ้านได้ด้วย ซึ่งจะช่วยให้ท่านมีความมั่นใจในการขายบ้านเพิ่มขึ้นได้อย่างน่าประหลาดใจ เพราะสามารถลดการโต้แย้งในเรื่องราคาขาย ฝั่งผู้ซื้อ ก็มั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ซื้อบ้านแพงเกินไป ส่วนในฝั่งผู้ขาย ก็ไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะขายบ้านราคาถูกเกินไป

คนมักมองข้ามความสำคัญ ของการประเมินราคา จึงเกิดข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาขายบ้านขึ้นเสมอ ดังนั้นอย่าลังเลใจที่จะจ้างมืออาชีพมาประเมินราคาบ้านให้ เพราะค่าใช้จ่าย เพื่อการดำเนินการ จัดว่าถูกมากเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ จะเห็นได้จากบ้านราคาหลักล้าน แต่ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาจะอยู่ในระดับเพียงแค่หลักพันเท่านั้นเอง

ขั้นตอนที่ 3 ช่วยหาแหล่งสนับสนุนการเงินให้ลูกค้าแต่เนิ่นๆ การขายบ้านแตกต่างจากการขายสินค้าชนิดอื่น ตรงที่การขายสินค้าทั่วไป ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพียงแค่สองอย่างคือสินค้าต้องดี และราคาสมเหตุสมผล

แต่สำหรับบ้านแล้ว เงื่อนไขเพียงสองอย่างข้างต้น กลับไม่เพียงพอที่จะทำให้การซื้อขายบ้านเกิดขึ้นได้ เพราะการซื้อขายบ้าน ส่วนใหญ่ ยังต้องพึงตัวกลางที่เป็นสถาบันการเงิน มาช่วยสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ซื้อ เพื่อทำให้การซื้อขายเกิดขึ้นได้

โดยทั่วไปแล้ว เงื่อนไขทางการเงิน ที่เป็นตัวกำหนดความเป็นไปได้ในการซื้อขายบ้านมีอยู่ 2 เรื่องด้วยกัน คือ เรื่องแรก เกี่ยวข้องกับเงินดาวน์ว่าจะต้องจ่ายมากน้อยแค่ไหน และเรื่องที่สองเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินผ่อนชำระรายเดือน ถ้าเงื่อนไขทั้งสองเรื่อง สอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานภาพของผู้ซื้อเมื่อไหร่ โอกาสขายบ้านก็จะเปิดกว้างขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากไม่สอดคล้อง ก็เท่ากับเป็นการปิดโอกาสการขาย ให้หยุดชะงักลงในขั้นตอนนี้อย่างน่าเสียดาย

กลยุทธ์การขยายโอกาสการขายบ้านให้กว้างขึ้น จึงสามารถทำได้โดยการลดเงินดาวน์ และยืดระยะเวลาการกู้ยืมเงินให้ยาวนานขึ้น ซึ่งจะต้องอาศัยการติดต่อ เจรจาต่อรองเงื่อนไข กับ สถาบันการเงินหลายๆ แห่ง ยกตัวอย่างเงื่อนไขการกู้ยืมอันหนึ่ง ที่จัดว่าเกื้อหนุนให้การขายบ้านมีความคล่องตัวมาก ก็คือเงื่อนไขการขายบ้านแบบไม่มีเงินดาวน์ และกู้ยืมได้ยาวนานถึง 30 ปี ซึ่งจะช่วยให้ภาระการผ่อนชำระรายเดือนลดต่ำลงได้มากที่สุด

ขอให้ระลึกไว้เสมอว่า มีผู้ซื้อบ้านน้อยมาก ที่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการกู้ยืมเงินซื้อบ้าน ดังนั้นหากต้องการให้โอกาสการขายบ้านมีมากขึ้น ท่านจำเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ซื้อในเรื่องเหล่านี้ และให้ความกระจ่างกับลูกค้าว่าควรกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินใดดี เงินดาวน์ และ เงินผ่อนชำระรายเดือน ต้องจ่ายเท่าไร คุณสมบัติของผู้ขอกู้ยืมเป็นอย่างไร อัตราดอกเบี้ยเท่ากับเท่าไร ซึ่งเราในฐานะผู้มีความรู้และเชียวชาญในการ รับฝากขายบ้าน ให้เช่า บ้าน คอนโด ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ เป็นผู้ดำเนินการจัดหาในการยื่นกู้และประสานกับทางธนาคารให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4 ปรึกษาและขอคำแนะนำจากนักกฎหมาย ขั้นตอนนี้มีความสำคัญ เนื่องจากจำนวนเงินในการซื้อขายบ้านสูงมาก และขั้นตอนการดำเนินการกว่าจะได้เงินค่าขายบ้านจากลูกค้า ล้วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายทั้งสิ้น

ดังนั้น เพื่อช่วยให้การซื้อขายเป็นไปอย่างรัดกุม จะต้องปรึกษาหารือ หรือขอคำแนะนำจากนักกฎหมายทุกครั้งก่อนจะดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งนักกฎหมายในที่นี้อาจหมายถึงเพื่อนหรือคนรู้จักที่มีความรู้ทางกฎหมาย ก็ได้

เคล็ดลับสำคัญในเรื่องนี้ก็คือ ทุกครั้งที่มีการทำสัญญาต่างๆ ระหว่างท่านกับผู้ซื้อ จะต้องทำอย่างเป็นทางการหรือเป็นกิจจะลักษณะ และมีผู้รู้ทางกฎหมายอยู่ด้วยเสมอ เพราะนอกจากจะเป็นวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงให้กับตัวท่านได้ทางหนึ่งแล้ว ยังช่วยให้การซื้อขายมีความน่าเชื่อถือในสายตาผู้ซื้อได้ด้วย

ขั้นตอนที่ 5 จัดเตรียมสัญญาการซื้อขายบ้านไว้ให้พร้อม ทุกครั้งที่ท่านวางแผนจะขายบ้าน ท่านจะต้องมีการจัดเตรียมสัญญาและใบเสร็จต่างๆ ที่จำเป็นไว้ให้พร้อม เมื่อไรก็ตาม มีความจำเป็นต้องทำสัญญากัน จะได้สามารถกระทำได้เลยในทันที ไม่ต้องเสียเวลาในการจัดหา

ขั้นตอนที่ 6 กระตุ้นการขาย ขั้นตอนนี้จะเกี่ยวข้องกันการลงโฆษณาขายบ้านในสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขายบ้านขึ้น ต้องเน้นเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มของผู้ซื้อบ้านจริงๆ และควรพุ่งเป้าโฆษณา ไปยังบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้บ้าน เพื่อจับลูกค้ากลุ่มพนักงานใหม่ และกำลังหาบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเองอยู่

สำหรับเคล็ดลับการโฆษณาขายบ้านในหนังสือพิมพ์รายวัน ที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง ก็คือ เลือกลงโฆษณาเฉพาะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ เท่านั้น และนัดเปิดบ้านให้ลูกค้าดูเฉพาะในช่วงบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นวันอาทิตย์ กลยุทธ์นี้นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเป็นการบริหารเวลามีประสิทธิภาพ ด้วย จากประสบการณ์รับฝากขายบ้าน ให้เช่าบ้านของเรา เรามีสื่อในการโฆษณาที่ได้ผล และมีความถี่ในการทำโฆษณาและลงประกาศทั้ง Online และป้ายโฆษณาอยู่แล้ว การให้บริการของเราจึงให้ประโยชน์ให้แก่ท่านได้มาก

ขั้นตอนที่ 7 ทำการขายบ้าน ในวันที่นัดลูกค้าเพื่อเปิดให้ดูบ้าน เทคนิคการปิดการขายที่มีประสิทธิภาพอันหนึ่ง ก็คือจัดทำสรุปสาระสำคัญของบ้านที่ขาย ในกระดาษแผ่นเดียว แจกให้กับลูกค้าที่มาดูบ้านทุกราย เพื่อเป็นการเน้น และตอกย้ำจุดน่าสนใจของบ้านให้กับลูกค้า

ขอให้ระลึกไว้เสมอว่าช่วงบ่ายวันอาทิตย์เป็นช่วงเวลาทองในการทำธุรกิจของท่าน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และจงอย่าเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่อง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขายบ้านเป็นอันขาด

หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการต่าง ๆ อาจทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ทาน ท่านสามารถให้เราซึ่งเป็นนายหน้า รับฝากขายบ้าน ให้เช่าบ้าน ที่ดิน คอนโด และอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ทำงานแทนท่าน ซึ่งเราจะดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เช่นการวิเคราะห์ราคาตลาด ภาษี และรายจ่าย ก่อนที่เราจะทำการ รับฝากขายบ้าน ให้เช่าบ้าน ของท่านก่อนการตัดสินใจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง


Techniques on how to sell a house quickly and get a price.

Already abroad Selling a house quickly and at a good price is a branch of science that can learn and practice. Just need to understand And proceed with caution only That person will be able to sell the house quickly and surprisingly. By not just selling the house quickly, but only It is also a sale with a satisfactory price.

The technique of selling a house To present the following Classified as a trick that is very interesting Because it has been proven that Practical Size guarantees success in less than 3 months. Which has the following step-by-step methods for implementation

Step 1: Cleaning, painting and repairing are the first steps. That has to be done Always before selling the house The purpose of the operation In order to improve Decorate the image of the house to be more interesting and attractive. So that the house is ready for sale presentation

Normally, regardless of whoever All like houses that look new, bright and lively. Therefore, if we can make the house meet the needs of general people It will equal the opportunity to sell more homes as well.

One error Which always happens during the sale of the house, which is that most people are hesitant about wasting time And money in repairs, paint and house cleaning Resulting in the sale of those houses having to fail unfortunately from the start

In general Little bugs in the feeling of homeowners Often become a significant defect In the eyes of the buyer always such as leak of tap water Cracked plaster The door of the house was noisy, the paint cracked in the house. And oil spills in the kitchen, etc. Please change your mind. Turn to focus on these small points. You will find that these things will help make selling your home unbelievably easier.

May you always remember that Even these repairs and decorations Will have some operating costs But if you do not ignore it Will make the selling price of your home Can be reduced more than twice the cost that has to be spent Not including the opportunity cost that will occur from the house being sold out again Don’t know much


Step 2 Assess the house price When updated Can transform a home into a product that will please the eye of the spectator Important steps later Is to set the house price appropriately

Even if your home has any outstanding qualities But selling a house Will be successful or not It also depends on the pricing. If the price specified is too low Although helping to sell the house faster But you will lose the income that you should receive. But if the selling price is too high As a result, the house will not be sold. Therefore, the most suitable point Is to have to set the selling price in accordance with the real market price of the house to be good

Simply put, the real market price It is very necessary to use to set the house price. Therefore, another important step in selling a home. Is to hire a professional appraiser that is reliable Come to help evaluate the real market price for home sellers In order to be used to set the appropriate selling price

Home sellers can also use the appraisal reports provided by appraisers. Can be used as reference for selling houses as well This will help you become more confident in selling your home by surprise. Because it can reduce the argument about the selling price, the buyers are confident that they do not buy too many houses. As for the seller side Then do not have to worry about selling too cheap houses

People tend to overlook importance. Of the valuation Therefore, there are always errors in determining the selling price of the house. Therefore, don’t hesitate to hire a professional to assess the house price. Because of the cost To perform Considered to be very cheap compared to the benefits Can be seen from the house price in the millions But the cost of appraising is only in the thousands.

Step 3 Help to find financial support for customers early. Selling a house is different from selling other products. Directly at the sale of general products Depending on just two conditions, the product must be good. And reasonable price

But for home The only two conditions above Back is not enough to make a home trading happen. Because most house trading still requires financial intermediaries Come to help support the funds for buyers To make trading possible

In general Financial conditions That determines the possibility of buying a house. There are 2 things. The first is about the down payment of how much to pay. And the second issue relates to the monthly installment amount If both conditions are appropriate and appropriate to the status of the buyer when The opportunity to sell the house will be more open. On the other hand, if not consistent Equivalent to closing sales opportunities To discontinue at this stage unfortunately

Strategies for expanding house sales opportunities. Therefore can be done by reducing the down payment And extend the loan period for longer Which will require contact Negotiating conditions with many financial institutions, for example, one loan condition. Held to support the sale of houses with great flexibility Is the condition of selling a house without a down payment And loans for up to 30 years, which will help reduce the burden of monthly payments as much as possible.

Please remember that There are very few home buyers. With knowledge and understanding of home loans Therefore, if wanting to increase the opportunity to sell houses You need to help buyers with these matters. And clarifying clients with which financial institution to borrow, down payment and monthly installments must be paid

DeeSELL.com รับฝากขายบ้าน ให้เช่าบ้าน รับฝากขายที่ดิน รับฝากเช่าบ้าน คอนโด อาคารและอสังหาฯทุกประเภท 

กรอกแบบฟอร์มติดต่อเพื่อขอรับบริการจากเรา

รับฝากขายบ้าน ให้เช่าบ้าน ที่ดิน คอนโด

รับฝากขายบ้าน-ให้เช่าบ้าน

Share

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

%d bloggers like this: